Concept Stone

INSTRUKCJA NAKŁADANIA

Olbrzymią zaletą systemu CONCEPT STONE jest łatwość jego nakładania. INSTRUKCJA NAKŁADANIA krok po kroku precyzyjnie opisuje poszczególne czynności, które dodatkowo zilustrowane są zdjęciami. Instrukcja zawiera także uwagi, wskazówki i komentarze pozwalające uniknąć błędów wykonawczych. W efekcie nawet osoba bez doświadczenia budowlanego jest w stanie prawidłowo nałożyć system. Warunkiem gwarantującym sukces jest szczegółowe przestrzeganie zaleceń instrukcji i dokładność wykonywania poszczególnych czynności.

INSTRUKACJA NAKŁADANIA składa się z dwóch części:

  1. WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA
    W tej części opisane są poszczególne materiały, a przede wszystkim warunki, wymagania i zalecenia dotyczące ich przygotowania, nakładania i montażu. Są to informacje niezbędne do prawidłowego użycia poszczególnych materiałów i późniejszego prawidłowego ich funkcjonowania.
  2. INSTRUKCJA NAKŁADANIA
    Przedstawia kolejne czynności, które należy wykonać podczas prac wykonawczych.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO APLIKACJI NALEŻY SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBIEMA CZĘŚCIAMI INSTRUKCJI. Wskazane jest posiadanie podczas pracy wydruku instrukcji, aby na bieżąco kontrolować poprawność wykonania poszczególnych czynności.

Czas wykonania pełnego zakresu prac jest relatywnie krótki, zwłaszcza w porównaniu z czasem wykonania okładziny z płytek ceramicznych. Pełna aplikacja systemu CONCEPT STONE odbywa się w trzech cyklach, które obejmują następujące czynności:

Etap 1
Montaż okapników, wklejenie taśm wzmacniających oraz zagruntowanie powierzchni. Po wykonaniu tych prac należy odczekać, aż żywica gruntująca CONCEPT STONE BASE zwiąże. Czas wiązania jest w dużej mierze uzależniony od temperatury – szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji.
Etap 2
Wykonanie warstwy hydroizolacji CONCEPT STONE GUM. Po tej czynności ma miejsce druga przerwa technologiczna niezbędna do związania powłoki. Czas wiązania zależy od temperatury – szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji.
Etap 3
Wklejenie cokołów i wykonanie żywiczno-kamiennej warstwy wykończeniowej CONCEPT STONE TOP.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z nakładaniem komponentów systemu CONCEPT STONE prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.


WYMAGANIA I WARUNKI NAKŁADANIA


INSTRUKCJE NAKŁADANIA