Concept Stone

CONCEPT STONE TAPE

Taśma dylatacyjna CONCEPT STONE TAPE jest to folia hydroizolacyjna wykonana na bazie kauczuku EPDM w postaci dwustronnie moletowanej taśmy o grubości 1mm i szerokości 10 cm w kolorze czarnym.

Taśma dylatacyjna CONCEPT STONE TAPE znajduje zastosowanie w budownictwie jako izolacja wilgotnościowa. Stosuje się ją w miejscu styku materiałów, które charakteryzują się różnymi współczynnikami rozszerzalności termicznej, np. na połączeniu okapników z płytą balkonu, stolarki z płytą balkonu lub ściany z płytą balkonu. Taśma zapobiega powstawaniu nieszczelności w wyniku naprężeń termicznych. Służy również do wzmacniania dylatacji lub naprawy drobnych pęknięć.

Taśma CONCEPT STONE TAPE PLUS jest stosowana do uszczelnienia połączenia ościeżnicy drzwi balkonowych z płytą balkonu.

Na rynku funkcjonuje bardzo duża ilość taśm dylatacyjnych wykonanych z różnych materiałów.
Taśma CONCEPT STONE TAPE wyróżnia się tym, że w całości jest wykonana z EPDM – bardzo zaawansowanego i sprawdzonego materiału. Ma znakomite właściwości techniczne: wytrzymałość na rozciąganie 9,6 – 10,3 MPa, wydłużenie przy zerwaniu 437 – 481%.

Taśma CONCEPT STONE TAPE PLUS ma wzdłuż jednej krawędzi naniesiony pasek kleju butylowego.

Taśma CS TAPE to PEWNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ nawet w ekstremalnych warunkach.

img5