Concept Stone

CONCEPT STONE GUM

HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW JEST RÓWNIE WAŻNA JAK WYKONANY SZCZELNIE DACH LUB FUNDAMENTY.

Niestety nadal często zdarza się, że nieświadomy inwestor w ogóle nie wykonuje na balkonie czy tarasie warstwy hydroizolacji. Często stosowane są również nieskuteczne i przestarzałe materiały, które po prostu nie spełniają swojego zadania.

Brak warstwy wodoszczelnej na balkonach i tarasach jest przyczyną wielu problemów, wśród nich: odpadanie warstwy wykończeniowej np. płytek ceramicznych, przeciekanie wody i powstawanie zacieków w pomieszczeniach budynku lub na elewacji, a także degradację techniczną płyty balkonu lub tarasu oraz innych obszarów penetrowanych przez wodę.

Stosowanie przestarzałych technologii hydroizolacyjnych takich jak folie, papy, lepiki oraz inne masy bitumiczne również nie gwarantują szczelnej powierzchni. Podobnie zawodne mogą okazać się oferowane przez wielu systemodawców tzw. szlamy uszczelniające, stanowiące przeważnie modyfikowaną polimerami mieszankę cementu i kruszywa naturalnego.

Powłoka hydroizolacyjna CONCEPT STONE GUM to wolna od rozpuszczalników, samopoziomująca, dwuskładnikowa powłoka elastomerowa najnowszej generacji na bazie poliuretanu, produkowana przez koncern BASF. CONCEPT STONE GUM posiada znakomite właściwości mechaniczne, zwłaszcza elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie.

Elastomer CONCEPT STONE GUM może wydłużyć się o 700% zanim nastąpi jego przerwanie!

Wyobraźmy sobie taras usytuowany nad pomieszczeniem mieszkalnym. Załóżmy, że wewnątrz pomieszczenia jest temperatura 23°C, a na zewnątrz -30°C. Warstwy stropu od strony ogrzewanego pomieszczenia mają tendencję do rozszerzania się pod wpływem wysokiej temperatury, natomiast warstwy zewnętrzne, podlegają mocnemu skurczowi pod wpływem mrozu. Dodatkowo zewnętrzna krawędź tarasu „pracuje” termicznie zupełnie inaczej niż ta od strony ścian budynku, która jest zintegrowana z wieńcem i stropem, co determinuje jej zachowania. Sprawę mocno komplikuje fakt, że warstwy tarasu wykonane są z różnych materiałów, które mają różną rozszerzalność termiczną i inaczej zachowują się przy różnych temperaturach. Dlatego konstrukcja i poszczególne warstwy tarasu podlegają niezwykle silnym, często ekstremalnym naprężeniom i odkształceniom. To z kolei prowadzi do pęknięć, rozwarstwień i degradacji poszczególnych materiałów. Dlatego tak powszechne jest zjawisko zalewania pomieszczeń znajdujących się pod tarasami.

Powłoka hydroizolacyjna CONCEPT STONE GUM to przede wszystkim PEWNOŚĆ i NIEZAWODNOŚĆ nawet w ekstremalnych sytuacjach.

img4